ปฏิทิน
นาฬิกา

วันพฤหัสบดีที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2555

ผลการปฏิบัติงานสัปดาห์ที่ 1

สัปดาห์ที่ 1 วันที่ 16-18 พฤษภาคม 2555  ต้อนรับคณะครูจากโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยที่มาเยี่ยมชมโรงเรียน ทำความสะอาดห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์ และจัดเตรียมหนังสือสำหรับแจกนักเรียน เพราะที่โรงเรียนใช้หนังสือยืมเรียน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น