ปฏิทิน
นาฬิกา

วันพฤหัสบดีที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2555

ผลการปฏิบัติงานสัปดาห์ที่ 2

สัปดาห์ที่ 2 วันที่ 21-25 พฤษภาคม 2555   ได้รับมอบหมายให้ช่วยอาจารย์ฝ่ายวิชาการตรวจสอบตารางเรียน และตารางสอน และเข้าร่วมประชุมเรื่องสาระการเรียนรู้ในหลักสูตรสวนกุหลาบศึกษา

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น