ปฏิทิน
นาฬิกา

วันเสาร์ที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

ผลการปฏิบัติงานสัปดาห์ที่ 9

สัปดาห์ที่ 9  วันที่ 9-13 กรกฎาคม 2555           โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ได้จัดกิจกรรมกีฬาภายในขึ้นในวันที่ 9-10 กรกฎาคม 2555  มีกิจกรรมการประกวดขบวนพาเหรด  การโบกธง การประกวดกองเชียร์ (สีเหลือง ได้รางวัลกองเชียร์ดุเดือด)     การแข่งขันกีฬาทั้งประเภทลานและลู่ รวมทั้งมีการแข่งขันฟุตบอลของนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1  บรรยากาศของการจัดกิจกรรมเป็นไปอย่างสนุกสนาน พวกเรานักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูได้ร่วมการแข่งขันวิ่ง 4x100 เมตร กันทุกคน แต่ว่าสีเหลืองชนะ เย้ๆๆ
 
 
                                        วันแข่งกีฬาสี
 
 

ผลการปฏิบัติงานสัปดาห์ที่ 8

สัปดาห์ที่ 8 วันที่ 2-6 กรกฎาคม 2555  อยู่ประจำเวรวันอังคารทำหน้าที่รับ-ส่งนักเรียน เข้าสอนนักเรียนในชั้นม. 1  ตามที่ได้รับมอบหมาย เตรียมเอกสารสำหรับสอนคณิตศาสตร์ซ่อมเสริมของนักเรียนชั้นม.1/3-4  ฝึกซ้อมกิจกรรมกีฬาสีภายในโรงเรียนซึ่งฉันและสุภาพรได้สังกัดสีเหลือง(ศรเพลิง)


                                                 วันซ้อมเชียร์ซ้อมเดินขบวน

วันอังคารที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

ผลการปฏิบัติงานสัปดาห์ที่ 7

สัปดาห์ที่ 7  วันที่ 25-29 มิถุนายน 2555  ทำหน้าที่รับ-ส่งนักเรียน ในเวรประจำวันอังคาร
เข้าสอนนักเรียนในชั้นม. 1 เปลี่ยนแฟ้มตารางเรียนและตรวจว่าหัวหน้าห้องส่งแฟ้มตารางเรียนครบหรือไม่ 
ได้ต้อนรับสวนต่างๆทั้ง 11 สวนและผู้ประเมิน
จัดบอร์ดคณิตศาสตร์เรื่อง เลขฐานและการแปลงเลขฐาน