ปฏิทิน
นาฬิกา

วันเสาร์ที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2555

ผลการปฏิบัติงานสัปดาห์ที่ 6

สัปดาห์ที่ 6 วันที่ 18-22 มิถุนายน 2555
  1. ทำหน้าที่รับ-ส่งนักเรียน ในเวรประจำวันอังคาร
  2. เข้าสอนนักเรียนในชั้นม. 1
  3. เปลี่ยนแฟ้มตารางเรียนและตรวจว่าหัวหน้าห้องส่งแฟ้มตารางเรียนครบหรือไม่
  4. สร้างแผนภูมิแท่งแสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

วันศุกร์ที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2555

ผลการปฏิบัติงานสัปดาห์ที่ 5

สัปดาห์ที่ 5  วันที่ 11-15 มิถุนายน 2555  ทำหน้าที่รับ-ส่งนักเรียน ในเวรประจำวันอังคาร
เข้าสอนนักเรียนในชั้นม. 1 เปลี่ยนแฟ้มตารางเรียนและตรวจว่าหัวหน้าห้องส่งแฟ้มตารางเรียนครบหรือไม่  จัดเตรียมสถานที่สำหรับซ้อมพีธีไหว้ครู
และในวันที่ 14 มิถุนายน โรงเรียนจัดพีธีไหว้ครู

ผลการปฎิบัติงานสัปดาห์ที่4

สัปดาห์ที่4 วันที่ 5-8 มิถุนายน 2555 เข้าสอนนักเรียนในชั้นม. 1  ในรายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน และ ได้รับมอบหมายงานจากอาจารย์รวีวรรณให้เปลี่ยนแฟ้มตารางเรียนและตรวจดูความเรียบร้อยว่าแต่ละห้องส่งแฟ้มตารางเรียนครบหรือไม่

ผลการปฏิบัติงานสัปดาห์ที่ 3

สัปดาห์ที่ 3 วันที่ 28 พฤษภาคม- 1 มิถุนายน 2555  ได้รับการแต่งตั้งจากนายปรีชา ขวัญคีรี ซึ่งเป็นหัวหน้าเวรประจำวันอังคาร มอบหมายให้ทำหน้าที่รับ-ส่งนักเรียนที่ประตูโรงเรียน  และ เป็นครูที่ปรึกษานักเรียนชั้น ม.  1/1  กลุ่ม 1 ร่วมกับคุณครูจิตรลดา อุ่นประเดิม

วันพฤหัสบดีที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2555

ผลการปฏิบัติงานสัปดาห์ที่ 2

สัปดาห์ที่ 2 วันที่ 21-25 พฤษภาคม 2555   ได้รับมอบหมายให้ช่วยอาจารย์ฝ่ายวิชาการตรวจสอบตารางเรียน และตารางสอน และเข้าร่วมประชุมเรื่องสาระการเรียนรู้ในหลักสูตรสวนกุหลาบศึกษา

ผลการปฏิบัติงานสัปดาห์ที่ 1

สัปดาห์ที่ 1 วันที่ 16-18 พฤษภาคม 2555  ต้อนรับคณะครูจากโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยที่มาเยี่ยมชมโรงเรียน ทำความสะอาดห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์ และจัดเตรียมหนังสือสำหรับแจกนักเรียน เพราะที่โรงเรียนใช้หนังสือยืมเรียน

ตารางสอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1วัน
คาบที่1
คาบที่2
คาบที่3
คาบที่4คาบที่5
คาบที่6
คาบที่7
คาบที่8
08:30-09:20
09:20-10:10
10:10-11:00
11:00-11:50
12:40-13:30
13:30-14:20
14:20-15:10
15:10-16:00
จันทร์


ค21201


ค21101
ค21101
อังคาร
ค21101
ค21101


วันพุธ

ค21101


พฤหัสบดี

ค21101


ค21101
ค21101


ศุกร์
ค21101