ปฏิทิน
นาฬิกา

วันเสาร์ที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

ผลการปฏิบัติงานสัปดาห์ที่ 9

สัปดาห์ที่ 9  วันที่ 9-13 กรกฎาคม 2555           โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ได้จัดกิจกรรมกีฬาภายในขึ้นในวันที่ 9-10 กรกฎาคม 2555  มีกิจกรรมการประกวดขบวนพาเหรด  การโบกธง การประกวดกองเชียร์ (สีเหลือง ได้รางวัลกองเชียร์ดุเดือด)     การแข่งขันกีฬาทั้งประเภทลานและลู่ รวมทั้งมีการแข่งขันฟุตบอลของนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1  บรรยากาศของการจัดกิจกรรมเป็นไปอย่างสนุกสนาน พวกเรานักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูได้ร่วมการแข่งขันวิ่ง 4x100 เมตร กันทุกคน แต่ว่าสีเหลืองชนะ เย้ๆๆ
 
 
                                        วันแข่งกีฬาสี
 
 

ผลการปฏิบัติงานสัปดาห์ที่ 8

สัปดาห์ที่ 8 วันที่ 2-6 กรกฎาคม 2555  อยู่ประจำเวรวันอังคารทำหน้าที่รับ-ส่งนักเรียน เข้าสอนนักเรียนในชั้นม. 1  ตามที่ได้รับมอบหมาย เตรียมเอกสารสำหรับสอนคณิตศาสตร์ซ่อมเสริมของนักเรียนชั้นม.1/3-4  ฝึกซ้อมกิจกรรมกีฬาสีภายในโรงเรียนซึ่งฉันและสุภาพรได้สังกัดสีเหลือง(ศรเพลิง)


                                                 วันซ้อมเชียร์ซ้อมเดินขบวน

วันอังคารที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

ผลการปฏิบัติงานสัปดาห์ที่ 7

สัปดาห์ที่ 7  วันที่ 25-29 มิถุนายน 2555  ทำหน้าที่รับ-ส่งนักเรียน ในเวรประจำวันอังคาร
เข้าสอนนักเรียนในชั้นม. 1 เปลี่ยนแฟ้มตารางเรียนและตรวจว่าหัวหน้าห้องส่งแฟ้มตารางเรียนครบหรือไม่ 
ได้ต้อนรับสวนต่างๆทั้ง 11 สวนและผู้ประเมิน
จัดบอร์ดคณิตศาสตร์เรื่อง เลขฐานและการแปลงเลขฐาน

วันเสาร์ที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2555

ผลการปฏิบัติงานสัปดาห์ที่ 6

สัปดาห์ที่ 6 วันที่ 18-22 มิถุนายน 2555
  1. ทำหน้าที่รับ-ส่งนักเรียน ในเวรประจำวันอังคาร
  2. เข้าสอนนักเรียนในชั้นม. 1
  3. เปลี่ยนแฟ้มตารางเรียนและตรวจว่าหัวหน้าห้องส่งแฟ้มตารางเรียนครบหรือไม่
  4. สร้างแผนภูมิแท่งแสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

วันศุกร์ที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2555

ผลการปฏิบัติงานสัปดาห์ที่ 5

สัปดาห์ที่ 5  วันที่ 11-15 มิถุนายน 2555  ทำหน้าที่รับ-ส่งนักเรียน ในเวรประจำวันอังคาร
เข้าสอนนักเรียนในชั้นม. 1 เปลี่ยนแฟ้มตารางเรียนและตรวจว่าหัวหน้าห้องส่งแฟ้มตารางเรียนครบหรือไม่  จัดเตรียมสถานที่สำหรับซ้อมพีธีไหว้ครู
และในวันที่ 14 มิถุนายน โรงเรียนจัดพีธีไหว้ครู

ผลการปฎิบัติงานสัปดาห์ที่4

สัปดาห์ที่4 วันที่ 5-8 มิถุนายน 2555 เข้าสอนนักเรียนในชั้นม. 1  ในรายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน และ ได้รับมอบหมายงานจากอาจารย์รวีวรรณให้เปลี่ยนแฟ้มตารางเรียนและตรวจดูความเรียบร้อยว่าแต่ละห้องส่งแฟ้มตารางเรียนครบหรือไม่

ผลการปฏิบัติงานสัปดาห์ที่ 3

สัปดาห์ที่ 3 วันที่ 28 พฤษภาคม- 1 มิถุนายน 2555  ได้รับการแต่งตั้งจากนายปรีชา ขวัญคีรี ซึ่งเป็นหัวหน้าเวรประจำวันอังคาร มอบหมายให้ทำหน้าที่รับ-ส่งนักเรียนที่ประตูโรงเรียน  และ เป็นครูที่ปรึกษานักเรียนชั้น ม.  1/1  กลุ่ม 1 ร่วมกับคุณครูจิตรลดา อุ่นประเดิม