ปฏิทิน
นาฬิกา

วันอังคารที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

ผลการปฏิบัติงานสัปดาห์ที่ 7

สัปดาห์ที่ 7  วันที่ 25-29 มิถุนายน 2555  ทำหน้าที่รับ-ส่งนักเรียน ในเวรประจำวันอังคาร
เข้าสอนนักเรียนในชั้นม. 1 เปลี่ยนแฟ้มตารางเรียนและตรวจว่าหัวหน้าห้องส่งแฟ้มตารางเรียนครบหรือไม่ 
ได้ต้อนรับสวนต่างๆทั้ง 11 สวนและผู้ประเมิน
จัดบอร์ดคณิตศาสตร์เรื่อง เลขฐานและการแปลงเลขฐาน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น