ปฏิทิน
นาฬิกา

วันเสาร์ที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2555

ผลการปฏิบัติงานสัปดาห์ที่ 6

สัปดาห์ที่ 6 วันที่ 18-22 มิถุนายน 2555
  1. ทำหน้าที่รับ-ส่งนักเรียน ในเวรประจำวันอังคาร
  2. เข้าสอนนักเรียนในชั้นม. 1
  3. เปลี่ยนแฟ้มตารางเรียนและตรวจว่าหัวหน้าห้องส่งแฟ้มตารางเรียนครบหรือไม่
  4. สร้างแผนภูมิแท่งแสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น