ปฏิทิน
นาฬิกา

วันศุกร์ที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2555

ผลการปฏิบัติงานสัปดาห์ที่ 3

สัปดาห์ที่ 3 วันที่ 28 พฤษภาคม- 1 มิถุนายน 2555  ได้รับการแต่งตั้งจากนายปรีชา ขวัญคีรี ซึ่งเป็นหัวหน้าเวรประจำวันอังคาร มอบหมายให้ทำหน้าที่รับ-ส่งนักเรียนที่ประตูโรงเรียน  และ เป็นครูที่ปรึกษานักเรียนชั้น ม.  1/1  กลุ่ม 1 ร่วมกับคุณครูจิตรลดา อุ่นประเดิม

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น