ปฏิทิน
นาฬิกา

วันศุกร์ที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2555

ผลการปฏิบัติงานสัปดาห์ที่ 5

สัปดาห์ที่ 5  วันที่ 11-15 มิถุนายน 2555  ทำหน้าที่รับ-ส่งนักเรียน ในเวรประจำวันอังคาร
เข้าสอนนักเรียนในชั้นม. 1 เปลี่ยนแฟ้มตารางเรียนและตรวจว่าหัวหน้าห้องส่งแฟ้มตารางเรียนครบหรือไม่  จัดเตรียมสถานที่สำหรับซ้อมพีธีไหว้ครู
และในวันที่ 14 มิถุนายน โรงเรียนจัดพีธีไหว้ครู

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น