ปฏิทิน
นาฬิกา

วันศุกร์ที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2555

ผลการปฎิบัติงานสัปดาห์ที่4

สัปดาห์ที่4 วันที่ 5-8 มิถุนายน 2555 เข้าสอนนักเรียนในชั้นม. 1  ในรายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน และ ได้รับมอบหมายงานจากอาจารย์รวีวรรณให้เปลี่ยนแฟ้มตารางเรียนและตรวจดูความเรียบร้อยว่าแต่ละห้องส่งแฟ้มตารางเรียนครบหรือไม่

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น